Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (f. v.), direktør for kommunikasjon og samfunnsansvar i Telenor Norge,Torild Uribarri, og president i Norges idrettsforbund, Tove Paule. Foto: Telenor.

IDRETTEN SAMLER INN MOBILTELEFONER

Norges Idrettsforbund skal samle inn brukte mobiltelefoner for Telenor. Hvis de når årets mål på 200.000 telefoner tjener de 7 millioner kroner.

Avtalen innebærer at idrettslag over hele Norge på dugnad skal gå fra dør til dør og samle inn gamle og brukte mobiltelefoner. For hver mobil som samles inn går 35 kroner til idrettslaget.

Til nå har Telenor samlet inn i overkant av 30.000 brukte mobiltelefoner. Direktør for kommunikasjon og samfunnsansvar i Telenor Norge, Torild Uribarri, innrømmer at det er en høy ambisjonen å samle inn 200.000 brukte mobiltelefoner i Norge via idretten, retur i butikk og returkonvolutter.

– Men vi har stor tro på at norske idrettslag vil se nytten av dette, og ikke minst nordmenns ønske om å støtte opp om sitt lokale idrettslag. Vi vet også at folk flest ønsker å resirkulere dersom de opplever det som trygt,lett tilgjengelig og bidrar til et bedre miljø, og tror avtalen med Norges Idrettsforbund (NIF) vil bidra til at terskelen for å resirkulere brukte mobiltelefoner senkes betraktelig, sier Uribarri i en pressemelding.

En landsomfattende undersøkelse utført av Norstat på vegne av Telenor viser at 57 prosent har inntil tre brukte mobiltelefoner liggende hjemme. Nesten to av ti nordmenn oppgir at de har flere enn fire brukte mobiltelefoner i skuffer og skap.

Start i mai

–Det er svært viktig for miljøet at disse mobilene resirkuleres. Over 90 prosent av en mobiltelefons deler kan brukes på nytt, og det er stor knapphet på metaller og mineraler som utvinnes for å lage nye mobiltelefoner. Til nå har ikke bransjen eller folk flest vært flinke nok til å resirkulere brukte mobiltelefoner, derfor er det gledelig at Telenor og Norges Idrettsforbund går sammen om et felles løft for miljøet, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (SV) i pressemeldingen.

Han deltok på arrangementet ”Mobilreturens dag” hos Telenor den 5. april, der avtalen mellom Telenor og NIF ble undertegnet.

– Avtalen representerer en inntektsmulighet for idrettslagene som velger å være med, og er et nytt og nyttigmiljøkonsept, sier president i Norges idrettsforbund, Tove Paule, i meldingen.

Det vil foregå pilotinnsamlinger med idrettslag i Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø. Hovedinnsamlingen vil starte i løpet av mai. Mobiltelefonene som samles inn blir registrert og talt opp hos Alternativ Data i Oslo før de sendes til Telenors internasjonale returpartner Regenersis i Storbritannia, hvor de resirkuleres elle rklargjøres for gjenbruk. Mobiler som er i god stand vil bli videresolgt til bruktmarkeder i Asia,i hovedsak Kina.

Avtalen med Regenersis gjelder for alle Telenors selskaper. I dag har Telenor mobilreturordninger i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Ungarn, Montenegro, Serbia, Malaysia og Thailand. Så langt er det samlet inn 265.000 brukte mobiler i Telenorkonsernet. Alt overskudd fra programmet skal tilbakeføres til idretten og veldedige formål med en klar grønn profil.

IMPONERT OVER AVTALEN

– Jeg er imponert over avtalen Telenor har fått i stand med Idrettsforbundet og tror virkelig at de kommer til å nå målet.

Det sier administrerende direktør Synnøve Bjørke i Stiftelsen Elektronikkbransjen. Hun deltok også på arrangementet ”Mobilreturens dag”, og mener det ikke kan bli stort enklere for forbrukerne enn at ungdommer banker på døren for å samle inn gamle mobiltelefoner.

– Tatt i betraktning at det i 2010 ble solgt 2,5millioner mobiltelefoner burde det ikke være noe problem å samle inn 200.000 mobiltelefoner i løpet av året, så lenge Idrettsforbundet mobiliserer sine idrettslag, sier Bjørke.

Hun sier bransjen har en utfordring når det gjelder å samle inn småelektronikk.

Sliter med småelektronikk

– Selv om vi er i Europa-toppen når det gjelder innsamling av elektronisk avfall når vi ikke målene vi skal når det gjelder småelektronikk. Mobiltelefonen er et av produktene folk gruer seg for å gi fra seg, sier Bjørke.

Hun påpeker at Stiftelsen Elektronikkbransjen gjennom prosjektet El:etikk (eletikk.no) har satt fokus på mobiltelefonens livsløp.

– Her finner man ut hvorfor resirkulering er viktig. Mobiltelefonene som ligger i skuffer og skap inneholder til sammen 110 kilo gull. Dette er bare ett eksempel på edlemetaller eller mineraler som ikke er fornybare og som må gjenbrukes. I tillegg til at man sparer miljøet for utvinning av metallene er det svært miljøvennlig å gjenbruke råstoffer.

Jeg ønsker Telenor og Idrettsforbundet lykke til og håper innsamlingen vil bidra jubel om ett år, sier Bjørke.

Til toppen