Adm. direktør Jan Wilhelmsen, tidligere Wilfa AS, er død 72 år gammel.

Jan Wilhelmsen

Jan Wilhelmsen, tidligere eier og daglig leder av Wilfa AS, døde 11. februar, 72 år gammel. Han førte videre ledelsen av Wilhelmsens Fabrikker AS, som hans far Fritz R. Wilhelmsen etablerte i 1948. Jan overtok som firmaets leder i 1967 og drev det inntil firmaet ble solgt i 1998.

Wilhelmsens Fabrikker produserte fra starten støvsugere i Norge. Senere begynte firmaet import av elektriske husholdningsapparater, i første rekke vaskemaskiner og kjøleskap. På 60-tallet produserte også Wilfa TV-apparater basert på deler fra tyske Loewe Opta. Jan Wilhelmsen formet ut firmaets nye strategi som gikk ut på å være leverandør med spisskompetanse på småelektriske husholdningsapparater. Det inkluderte støvsugere og mikrobølgeovner. Han ledet selskapet inntil midten av 1996 og var fortsatt eneeier fram til 1998.

Jan Wilhelmsen var kjent for sin store nøyaktighet. De han arbeidet sammen med forteller at han var raus, rettferdig og gav av seg selv. Han var også et vanemenneske, en man ”kunne stille klokken etter”. Som leder var han inkluderende og ble på mange måter karakterisert som en familiefar for de ansatte. I gode år delte han også av overskuddet med alle i bedriften. I sosial sammenheng blir han også husket for alle turene som tidlig ble en tradisjon i firmaet. Jan Wilhelmsen var også livsnyter. Da han solgte firmaet og trakk seg tilbake, bosatte han seg store deler av året på feriestedet i Spania der han døde.

Til toppen