Arne Håkon Burdal (t. h.) var salgs- og markedsdirektør da vi møtte ham og salgsdirektør Runar Teie på Eurocucina. Nå er han adm. direktør i Electrolux. Foto: Stian Sønsteng.

Ny direktør i Electrolux må si opp 20

Arne Håkon Burdal (38) er ny direktør i Electrolux. Hans første oppgave er å redusere staben fra 65 til 45 ansatte.

– Da vi møttes i Milano var du salgs- og markedssjef, nå er du adm. direktør?

– Ja, det har gått fort. Jeg overtok 1. mai. Da ble Tor Sveen og jeg enige om at det var riktig å gjøre et bytte. Tor er nå knyttet til vårt hovedkontor i Brussel og jobber derfra mot Dixons i Europa, mens jeg har tatt ansvaret for det norske markedet.

– Hva er oppdraget ditt i Electrolux?

– Å styrke posisjonen vår i det norske markedet og sørge for at vi har fornøyde kunder. Vi skal sørge for at vi har produkter som er riktige for forbrukeren, og være den beste leverandøren til forhandlerne våre.

– Dere er i ferd med å gjennomgå en større bemanningsreduksjon i Electrolux?

– Vi kommer til å gjøre noen endringer på bemanningen som kommer til å berøre noen mennesker, og skal innføre et nytt ordre- og økonomisystem. Til nå har hvert enkelt land har hatt sine egne system, nå etableres en felles plattform som endrer arbeidsprosessene og reduserer kostnadene. I hovedsak kommer det til å berøre regnskaps- og ordreavdelingen. Ressursene som frigjøres skal brukes til å styrke satsingen vår i markedet.

– Hva vil skje med de overtallige?

– Det er en sak mellom oss og de som berøres, men vi er svært opptatt av å gjøre dette på en ordentlig måte for begge parter.

– Er det en tung jobb for en ny direktør i å redusere bemanningen fra 65 til 45 personer?

Berømmer staben

– Slik er aldri noe hyggelig, og jeg vil berømme organisasjonen for den måten de har tatt dette på. De har vært utrolig profesjonelle, og gjør en fantastisk jobb hver eneste dag selv om vi selvfølgelig har dette i bakhodet alle sammen. Denne reduksjonen gjelder for Electrolux Home Products, og berører ikke Electrolux Professionals.

– Dere lanserer slagordet ”Thinking of you” og en ny produktserie. Hvordan vil du beskrive kampanjen?

– Vi fokuserer mer på forbrukeren, med løsninger og produkter som hun eller han faktisk trenger. På denne måten gjør vi det også enklere for våre forhandlere.

– Betyr det at Electrolux har vært for lite flinke til å tenke på forbrukeren?

– Nei, men vi ser at merkevarene blir stadig viktigere. I det ligger det at det ikke bare er de fysiske attributtene som betyr noe, men også identiteten til produktet.

– Dere har delt inn forbrukerne i fire segmenter. De som er opptatt av selvrealisering, de som er i tidsklemma, de omsorgsfulle og de som vil ha det beste. Hvilken av disse gruppene tilhører du selv?

– Hehe. Jeg er vel et sted i midten, i tidsklemma samtidig som jeg forsøker å være omsorgsfull.

– Du har bakgrunn fra shipping og telekommunikasjon. Hvilken nytte har du av dette i Electrolux?

– Jeg drar ikke med meg noen historie inn i Electrolux, men håper jeg har med meg en bred internasjonal bakgrunn som selskapet kan dra nytte av.

– Hvordan vil bransjen merke det som skjer i Electrolux?

– Både på måten vi kommuniserer på, og produktene vi tilbyr. Målet er at kundene kommer i butikkene og etterspør våre produkter.

Produktlinjesjef for varme produkter, Terje Eriksen, med den nye kaffemaskinen for innbygging. Den kommer på markedet i 2007 og vil koste cirka 12.000 kroner.
Produktlinjesjef for kalde produkter, Lena Wånemark, viser en konseptmodell med et kjøleskap med en tilhørende mobil enhet.
Lena Wånemark viser frem det nye vinskapet til Electrolux, som vil koste mellom 10.000 og 15.000 kroner når det kommer på markedet i 2007. Det vil komme i flere utførelser.
Til toppen