Diplomingeniør Andreas Hitzler viser virkningen av lydnivå og støy over tid fra en oppvaskmaskin og forklarer hvordan støy blir målt.

STILLE I LABORATORIET

Det er ikke mye støy å høre fra den nye oppvaskmaskinen fra Bosch. 40 decibel er knapt hørbart i lydlaboratoriet.

– Oppvaskmaskinene vi lager nå har et støynivå på mellom 40 og 57 dB. Lydmessig ligger de under nivået for vaskemaskiner men litt over støyen fra fryse- og kjøleskap.

Det opplyser diplomingeniør Andreas Hitzler. Han orienterer om alle detaljer som gjelder måling av lyd fra oppvaskmaskinene.

DIN

De europeiske produsentene har blitt enige om å bruke en felles norm for måling av strøm på slike produkter. Målingene skjer etter standarden DIN (Deutsche Industrie Normen), og støyen måles i decibel. Måleresultatene skal være slik at 93,5 prosent av de testede maskinene fra produksjonen skal ha et støynivå under det som er oppgitt som norm for maskinen. Decibelmålingene har logaritmisk skala. Det betyr at hvis lydnivået økes til det dobbelte, gir det tre dB høyere tall på skalaen. Hvis en oppvaskmaskin har oppgitt støynivå på 40 dB, vil to maskiner ved siden av hverandre ha et støynivå på 43 dB og fire et nivå på 46 dB.

– I 1976, da vi la om til utelukkende å lage oppvaskmaskiner, lå støynivået på 62 dB. På Active Water-serien er vi nede i 40 dB. Differansen på 22 dB betyr at støyen i dag er mindre enn sjuendeparten av nivået i 1976, sier Hitzler.

Skuffkurv for vasketablett

Lydnivået i en oppvaskmaskin er primært avhengig av den mekaniske konstruksjonen av alle delene inne i maskinen. En annen faktor som påvirker dette er oppvaskmiddelet. I tillegg kommer selvfølgelig tiden maskinen trenger på en oppvask som en viktig faktor på hvor lenge støyen varer. Bosch-konstruktørene har sett på alle deler av denne prosessen. De nye Active Water-maskinene er konstruert for bruk av vasketablett i stedet for pulver. Når en maskin er avhengig av pulver, må strålen fra en av spylearmene treffe kammeret i døren der pulveret er lagret. Det betyr at strålen som treffer døren gir ekstra støy under hele vaskeprosessen. En del av den midtre kurven i Active Water-maskinene har en liten beholder som tar i mot vasketabletten når den faller ned fra åpningen i døren. Dermed blir tabletten oppløst de normale spylestrålene i maskinen og man sparer støyen fra strålen som ellers treffer døren.

Fagbladet Elektronikkbransjen nr.5/2008

Les også:

Alt nytt hos Bosch

Lager to millioner oppvaskmaskiner

– Den nye Active Water-maskinen er nesten ikke hørbar når den er i bruk, konstaterer diplomingeniør Florion Köhl.
Den midtre kurven i Active Water-maskinen har en liten beholder ytterst. Vasketabletten faller ned i den når tabletten blir utløst fra døren. I tillegg til reduksjon av spylestøy oppnår man da at tabletten ikke blir liggende nederst i maskinen. Dermed blir pulveret lettere løst opp.
Til toppen