TV-SALGET NED TIL NORMALT NIVÅ?

TV-omsetningen sank 12,3 prosent i volum, til 520.000 apparater. Verdien gikk ned 22,3 prosent. 2011-volumet er muligens et normalnivå for årene fremover.

Publisert Sist oppdatert

Det viser at prisnedgangen for TV fortsatte også i 2011. Tallene fra statistikkgruppen sier at gjennomsnittsprisen for plasma i 2011 var 75 prosent lavere enn i 2007. LCD har sunket 38 prosent i samme tidsrom. For den sistnevnte gruppen har økt salg av større skjermer og økende andel led og 3D ført til at prisnedgangen har stagnert. Til tross for det store prisfallet over tid er gjennomsnittsprisen for plasma økt det siste året, mest fordi folk har kjøpt større skjermer.

Tall fra statistikkgruppen viser at nesten alle TV-apparater som ble solgt i fjor var av typen ID, altså apparater med innebygd digitalmottaker. Vi beregner 95 prosent. Cirka halvparten av TV-apparatene solgt i 2011 kunne koples direkte til nett (IDTV). Den smarte andelen er ventet å vokse til 60 prosent i år og 70 prosent neste år.

60 prosent led

Den største forandringen i fjorårets statistikk er at andelen av 32-tommere er kraftig redusert

LCD tar stadig større andel av det totale TV-markedet. I fjor ble den 86 prosent, en økning på tre prosent fra 2010. Andelen med led-belysning økte i fjor fra 35 til 60 prosent. Den største forandringen i fjorårets statistikk er at andelen av 32-tommere er kraftig redusert. Veksten kommer på skjermer større enn 44 tommer. 46-tommeren er blitt den nye ”folkemodellen”.

Vi ser også at 55-tommerne er i kraftig vekst. Salget er tredoblet fra 2010!

Større

Også plasmaomsetningen preges av store skjermer. Statistikken viser mer enn tredobling for skjermer større enn 50 tommer fra 2010 til 2011.

På CES i Las Vegas i januar ble det for første gang vist store oled-skjermer. Både Samsung og LG hadde 55-tommere som skal komme i handelen i Norge i løpet av året. De blir naturlig nok veldig dyre. Spenningen knytter seg først og fremst til om det kommer mindre modeller og til prisnivåene. Uansett kan oled vise seg å bli en sterk konkurrent både til LCD og plasma på sikt. De sterkeste konkurransepunktene er energiforbruket og den enestående bildekvaliteten oled-skjermene har.

Som nevnt innledningsvis tror prognosegruppen at et nivå på om lag 500.000 TV-apparater må anses som et normalt totalvolum i årene fremover. Andelen plasma vil trolig synke noe i år, men vil holde seg der neste år. Da vil trolig noe av volumet bli overtatt av oled.

Normalnivå

Også de digitale videoproduktene (DVD og BD) ser ut til å ha kommet til et normalnivå omsetningsmessig. Andelen BD-produkter øker imidlertid stadig, det gjelder både spillere og kombinasjoner med lydprodukter (musikkanlegg og hjemmekino). Prognosegruppen venter at BD-andelen vil fortsette å øke, særlig i hjemmekinoanlegg.

Les også:

Hvitevarene reduserte bransjenedgangen

Verdiøkning på hvitt

65 prosent digitalradiovekst

65 prosent var smarte telefoner

System fortsatt på topp

Tabeller og presentasjoner

Pressemeldinger