EE-MONOPOLET ER DØDT

– Det har vært mye turbulens og negativ fokus på noe som er kjempebra. Nå er vi fire gode konkurrenter som håndterer EE-avfall.

Publisert Sist oppdatert

Det sier daglig leder Thor Christian Wiik Svendsen i returselskapet Elsirk, som er eid av Ragn-Sells. Under Vårkonferansen til Stiftelsen Elektronikkbransjen møtte han mange gamle kjente; tidligere var han ansatt i selskapet Elretur som er eid med 60 prosent av bransjeforeningen. På Svendsens tid hadde Elretur kontorfellesskap med Stiftelsen Elektronikkbransjen.

– Jeg var med på å bygge opp Elretur som verdens beste retursystem. I dag er situasjonen en helt annen; vi er nå fire likeverdige konkurrenter. Heldigvis har vi begynt å snakke sammen, men det er ikke lenge siden vi var i skyttergravene. Alle returselskapene i markedet har god kvalitet, styrt av et kontrollsystem fra Klif (Klima- og forurensningsdirektoratet) som er så strengt at det er ikke rom for å drive monkeybusiness. Hvis dere har hørt noen si om en av oss tre andre konkurrenter at det drives miljøsanering light, er ikke det sant, sier Svendsen og fortsetter:

– Dette understrekes også at ved det faktum at returselskapene i stor grad kjøper tjenester av felles leverandører på gjenvinning.

Hvis dere har hørt noen si om en av oss tre andre konkurrenter at det drives miljøsanering light, er ikke det sant

Nye rutiner

Han forteller at Elsirk har seks hel- og deltidsansatte, enkelte har også funksjoner i eierselskapet Ragn-Sells.

– Elsirk er eid av Ragn-Sells som er Nordens største avfallskonsern, og selskapet har operert i markedet siden 1999, sier Svendsen.

De siste 3 årene har selskapet i følge den daglige lederen tatt kvantesteg med nye rutiner.

– Dette kan man lese ut av revisjonsrapportene, som er offentlig tilgjengelig, hvor vi har fått det minste avviket fra revisjonen til Klif. Hvis man ser på konkurransen i markedet vil markedsandelene ut fra vår kjennskap om medlemmer som har byttet returselskap jevnes mer ut i 2013. De store går litt ned mens de mindre vokser, sier Svendsen og presenterer Elsirks underleverandører: Ragn-Sells, Greentech, Revac, Tenden container og gjenvinning, Stena Recycling, HRS, Veglo, Retura, WEEE recycling og Datec.

Ordning for fall

– Vi henter i hele Norge, og har nye rammeavtaler med blant annet Euronics og Elesco. Vi er også meget fornøyd med å få Komplett med på laget, og flere er på gang, sier Svendsen.

Han kommenterer de kommende endringene i det nye WEEE-direktivet slik:

– I dag kan returselskapene si at forhandlerne må levere på ett regionalt sted, noe vi betrakter som et dårlig tilbud til forhandlerne ettersom de har hatt mye jobb med å ta mot EE-avfallet gratis fra kundene. Denne ordningen tror vi står for fall i den reviderte EE-forskriften. Vi henter EE-avfall i hele landet. Alt vi henter i distriktene er en negativ vare, mens det i sentrale strøk er mye positive varer. Halve jobben er å finne miljøgiftene og sørge for at de blir ivaretatt. Dette må vi rapportere til myndighetene. Eksport av EE-avfall og fraksjoner av dette pågår i stor stil, men myndighetene er på ballen når det gjelder å kontrollere hele verdikjeden av EE-avfall, sier Svendsen.

Rask utvikling

Han mener den industrielle utviklingen på området går raskt, og nevner som eksempel at man nå kan skille plastelementer med og uten flammehemmere.

– Dermed kan man materialgjenvinne plast fra for eksempel TV-apparatene. Før gikk alt dette til deponi eller forbrenning. Vår samarbeidspartner Greentech tar mot utstyr fra store selskap, og gir nytt liv til IT-produkter. Gjennom dette samarbeidet rapporterer vi desidert mest ombruk til Klif, i samsvar med sentrale føringer fra WEEE-direktivet, sier Svendsen.

Hans kollega, markedssjef Omar Khalid Mir, legger vekt på at EE-monopolet er dødt.

– Alle produsenter og importører har i dag et valg. Det er ikke lenger slik at ett selskap har bransjen i sin hule hånd, men jeg finner det fortsatt vanskelig å bryte en gammel tankegang hos mange om dette. Vi har vært skarpe i prisingen, og har kunder som har spart opptil 50 prosent ved å gå over til oss. Vi er fortsatt små, med to store konkurrenter, men skal vokse. Vi ønsker å være et komplett alternativ, blant annet ved å tilby emballasje- og batteriansvar gjennom Grønt Punkt og Batteriretur, sier Mir.

Powered by Labrador CMS