VÅRKONFERANSE FOR 24 GANG

Bransjeorganisasjonen arrangerte i år den tradisjonrike vårkonferansen til Kiel for 24 gang, med hele 85 deltakere.

Publisert Sist oppdatert

Vårkonferansen eller Kiel-seminaret som mange kaller det, retter seg mot ettermarked, salg og service. ElektronikkForbundet startet med seminaret, mens Elektronikkbransjen overtok ansvaret da ElektronikkForbundet ble en del av Stiftelsen Elektronikkbransjen på begynnelsen av 2000-tallet.

Variert program

– I år har vi et variert program, som omfatter alt fra mobile betalingsløsninger, småelektriske varer, tollregler og verkstedutvikling, sier Jan Røsholm i Stiftelsen Elektronikkbransjen. I tillegg får en rekke leverandører mulighet til å presentere sine produkter på seminarets dag to, og her fikk vi høre om både trykkstøt og produsentansvar. Det ble også gitt et historisk tilbakeblikk om hvordan bransjen hadde utviklet seg siden 1970-årene.

Allerede før dato er bestemt har vi fått 15 påmeldinger til neste år, det betyr vel at arrangementet er ønsket og verdsatt

– Dette har blitt en viktig arena, hvor de som jobber med ettermarked kan møtes, få ny kunnskap og utveksle erfaring. Vi ser at det ofte er selgere som deltar på messer og produktopplæring, men for verksteder så er det også viktig å være oppdatert. De skal jo reparere produktene etter hvert, sier Røsholm. Han forteller videre at blant deltakerne er det en fin blanding av handlere, verksteder, kjedefolk og leverandører.

– Allerede før dato er bestemt har vi fått 15 påmeldinger til neste år, det betyr vel at arrangementet er ønsket og verdsatt, avslutter Røsholm

Banking i rør betyr trykkstøt

Senas AS er en leverandør som kanskje er mest kjent for festeføttene Legstoppers og sin automatiske lekkasjestopper Senas Aqua Guard. Lekkasjestopperen monteres i forbindelse med f.eks. vaske- og oppvaskmaskiner. Ved hjelp av en sensor stoppes vanntilførselen ved en eventuell lekkasje. De har nå også lansert en trykkstøtdemper. Trykkstøt er et fenomen som kan oppstå når det blir en plutselig trykkendring ved at vann i bevegelse blir stanset, eller raskt tvinges til å skifte retning. 

– Når eksempelvis vaskemaskinen stenger vanninntaket kan trykkstøt oppstå, sier Torbjørn H. Søgaard fra Senas. Han var en av foredragsholderne på Vårkonferansen, og brukte sitt innlegg nettopp til å fortelle om trykkstøt. Den mest kjente indikasjonen på trykkstøt, er at det oppstår støy i form av banking og slag i rørene - når eksempelvis vaskemaskinens vannventil aktiveres. Trykkstøt gir nedsatt levetid for rør og rørdeler. Spesielt i gamle anlegg som har svakheter, kan trykkstøt bli den utløsende faktoren som forårsaker rørbrudd.

 – Ventiler som kan skades av trykkstøt er i første rekke hurtiglukkende ventiler, som da selv produserer trykkstøtet. Vannventiler i vaske- og oppvaskmaskiner er en ventiltype som lukker hurtig, sier Søgaard. Senas AS har nå lansert et produkt som demper disse trykkstøtene. Dette produktet er for ettermontering. Han forteller videre at dette er et tilleggsprodukt som er aktuelt for både de som selger hvitevarer, og de som utfører service. Prisen på produktet vil ligge på ca. 500 -600kr til kunden, og selve monteringen er enkel. Produktet er godkjent av Sintef og lanseres i løpet av sommeren 2016. 

– Husk også at i TEK (Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven) kreves det at sanitæranlegget skal sikres mot ytre påkjenninger som normalt forekommer, avslutter Søgaard.

Toll er vanskelig, men viktig

Alle varer som importeres eller eksporteres til/fra Norge er underlagt tollregler og tollprosedyrer. Grete Astad fra Tollkonsult var invitert til å redegjøre litt for de ulike reglene som gjelder. Mange leverandører har delelager i utlandet, og det enkelte serviceverksted er selv importør av deler. Defekte deler eller moduler skal ofte sendes tilbake til leverandør for kreditering.

– Ordinær import og eksport er enkelt, det blir mye mer komplisert når vi snakker om midlertidig utførsel. Dette betyr at det produktet som eskorteres senere skal gjeninnføres, sier Grete Astad. Dette krever kunnskap om tollprosedyrer, samt korrekt dokumentasjon. Elektronikk er tollfritt ved innførsel til Norge, så her er det merverdiavgift som er stikkordet. Det er kun klær/tekstiler og næringsmidler som er tollbelagt. Ved innførsel til for eksempel EU er imidlertid de fleste varer tollbelagte, så her er det spesielt viktig å vite hva man gjør.

– Ved innførsel av deler til service, kan det oppstå problemer. Da er proformafaktura som inneholder god informasjon om transaksjonen viktig, sier Astad. Ved midlertidig utførsel og senere gjeninnførsel må det skilles mellom reparasjon og bearbeidelse. Med reparasjon menes ofte det vi tenker på som vanlig service, nemlig at varen settes tilbake i sin opprinnelige stand. Et bearbeidet produkt er forbedret, varen har fått en forbedret funksjon og økt verdi. Det har også betydning om reparasjonen er en garanti, eller er utført mot vederlag.

– Skal du sende et produkt eller del ut av landet, og importere det samme inn igjen, så bør du bruke samme speditør. Da sikrer du full kontroll på logistikkløpet, og at nødvendig dokumentasjon foreligger ved gjeninnførsel, avslutter Astad.

Kundetilpassede verksted

Infocare Workshop Nordic ble for kort tid siden kjøpt opp av Elkjøp. I den forbindelse var administrerende direktør Kenneth Gundersen invitert på vårkonferansen for å fortelle litt om veien videre, med vinkling både på Infocare og servicemarkedet fremover.

– Infocare Workshop var eid av et investeringsselskap, og var til salgs. Elkjøp ville sikre lokal forankring og kjøpe selskapet i desember 2015, sier Gundersen. Servicebransjen har i hovedsak vært organisert slik at mobiltelefoner, data- og brunevarer har blitt reparert på sentralverksteder, mens store skjermer og hvitevarer blir ordnet hjemme hos kunden. Dette tror Gundersen vil endre seg litt i fremtiden. Han nevner mobiltelefoner som eksempel.

– Her blir swap-eneheter enda mer utbredt, og kundene er veldig avhengig av sin telefon. De ønsker å betale litt ekstra for å få løst problemet raskt, og vi må tilpasse oss kundene, sier Gundersen. Når det gjelder mobil ,så mener han at konkurransen vil komme fra verksteder i lavkostland.

– I tillegg må vi være tilgjengelig når det passer for kunden. Det betyr at vi må tilby hjemmeservice på kveldstid, det er da kunden er hjemme. Ikke alle kan ta fri fra jobben for å få vaskemaskinen fikset, sier han. I tillegg må teknikerne kunne tilby flere tjenester og produkter enn bare å utføre service på produktet.

– Jeg tenker da på muligheten for å tilby mersalg av relevante produkter, eller tilby kunden å sette opp eksempelvis hjemmenettverk. Med flere smarte produkter i huset, vil behovet for fagkunnskap bare øke, avslutter Gundersen.

Var alt bedre før?

Første dagen av Vårkonferansen ble avsluttet med et historisk tilbakeblikk på hvordan bransjen har utviklet seg siden midten av 70-tallet. Terje Gudmundsen fra Euronics Norge begynte i bransjen i 1976, og fortalte om alle teknologiskiftene han hadde opplevd.

– Jeg husker videokrigen, der beta, VHS og 2000-systemet kjempet. Det var VHS som vant. Det var det teknisk dårligste formatet, men utvalget av filmer innen mange sjangere var stort, sier Gudmundsen. Av andre store endringer i bransjen nevner han innføring av GSM og digitalisering av TV i Norge.

– Mobiltelefoner ble solgt helt ned i 10 øre per stykk, og håndholdt telefon ble alle manns eie. I dag kan vi jo ikke tenke oss et liv uten, forteller han.

At det er stor konkurranse på pris i bransjen i dag er noe alle vet. Men i følge Gudmundsen var det mye dyrere før.

– En av de første videospillerne jeg solgte kostet 12500 kroner inkludert fjernkontroll. Kunne du leve med ledning på fjernkontrollen var prisen 10500 kroner, sier han. Hva så med tiden fremover? I følge Gudmundsen vil netthandel øke sterkt, kanskje i kombinasjon med at man henter varen i butikk. Han har også tro på den lille faghandleren.

– Små faghandlere vil det alltid være plass til, men det er ikke de som vil vinne slaget om å være størst og billigst, avslutter Gudmundsen.

Powered by Labrador CMS