SELGER DU FORTSATT FM-RADIOER?

KRONIKK: Ved salg av FM-radioer er det viktig å gi riktig informasjon for å unngå reklamasjonskrav og påstander om brudd på markedsføringsloven.

Publisert Sist oppdatert

Selger du fortsatt FM-radioer bør du tenke over hvilken informasjon du gir til kundene dine. Stortinget har bestemt at riksdekkende FM-sendinger skal fases ut i 2017 dersom fem konkrete slukkevilkår blir innfridd før 2015. Kunnskap om denne politiske beslutningen og innholdet i de fem slukkevilkårene bør være obligatorisk å ha for alle som jobber innen elektronikkhandelen og for alle som selger biler eller radio til biler.

Hvorfor er det så viktig for faghandelen å kjenne til dette?

Unngå konflikter

Selger du produkter med førstegenerasjons dab-teknologi enten til hus eller bil, kan det i prinsippet likestilles med å selge et FM-produkt når det gjelder reglene i forbrukerkjøpslov og markedsføringslov

For det første vil selger i en salgssituasjon være å betrakte som den profesjonelle part i forholdet. Selgers opplysningsplikt går derfor normalt foran kjøpers undersøkelsesplikt. Kjøper bør kunne stole på at selger vet det som er verdt å vite om produktene som selges og at han/hun også vil gi kjøper informasjon som er nødvendig for å ta gode valg. Selger man en FM-radio uten å informere om at det er en mulighet for at radioen ikke vil kunne ta imot annet enn lokalradiosendinger etter 2017, risikerer man å havne i en situasjon med reklamasjonsansvar. Ved å være oppdatert og gi god og korrekt informasjon til dine kunder når du selger FM-radioer, kan du bidra til å forhindre at en konflikt oppstår i etterkant av salget.

Villedende handelspraksis

For det andre vil markedsføring av FM-radioer uten opplysninger om at produktets egenskaper kan bli endret etter 2017, kunne være et brudd på markedsføringslovens bestemmelse om villedende handelspraksis. I utgangspunktet må markedsføringen være utformet slik at forbrukeren skal forstå at radioen ikke vil fungere som tiltenkt etter at teknologiskiftet er gjennomført. Dette kravet gjelder uansett markedsføringsform, også markedsføringselementer inne i butikken. Hvilken informasjon gir du om FM-radioer som du selger i din butikk?

Dab+ og dab

For det tredje er det viktig å være klar over at det er dab+ som vil være den gjeldende standarden når de riksdekkende FM-sendingene fases ut. Selger du produkter med førstegenerasjons dab-teknologi enten til hus eller bil, kan det i prinsippet likestilles med å selge et FM-produkt når det gjelder reglene i forbrukerkjøpslov og markedsføringslov. En dab-radio kan ikke ta imot dab+-signaler. Kringkasterne planlegger å sende alle kanaler med dab+ fra og med 2017, og en radio med førstegenerasjons dab-teknologi vil dermed bli taus. Det skal ikke ha vært solgt rene dab-radioer til hus og hjem siden 2009. Men i biler har dette vært i salg så sent som i 2012. Har du kun dab+-produkter til salgs?

Bevisbyrde

I tillegg er det viktig å være oppmerksom på at du som selger i utgangspunktet har bevisbyrden for hvilken informasjon som faktisk er blitt gitt dersom det skulle oppstå en tvist. Det kan være nyttig å tenke på hvordan du på best mulig måte kan dokumentere at korrekt informasjon er blitt gitt. Er det gjennom tillegg på salgskontrakter, informasjon på kvittering for kjøpet eller lignende tiltak, eller er det en helt annen løsning som vil passe best for din butikk?

Her får du svar

Dersom du trenger mer informasjon om hvilke slukkevilkår som er fastsatt, eller har andre spørsmål knyttet til formelle beslutninger om teknologiskiftet på radio, kan du besøke Medietilsynets nettside medietilsynet.no/digitalradio. Vil du vite mer om reklamasjon og mangelskrav kan du ta kontakt med Forbrukerrådet, mens spørsmål om markedsføringsloven kan rettes til Forbrukerombudet.

Powered by Labrador CMS