4 AV 5 DAB-KRAV NÅDD

Medietilsynets statusrapport viser at fire av fem slukkingskrav er oppfylte, fem måneder før avgjørelsen om når FM-nettet skrus av blir tatt.

Publisert Sist oppdatert

Rapporter Medietilsynet har mottatt viser at NRKs nett har en dekning på 99,5 prosent, mens det kommersielle nettet dekker 90 prosent. Det gjør at kravene om kommersiell og NRKs dekning er oppfylte.

– Vi ser generell fremgang for alle fem kravene, og med unntak av digital lytting kan det synes som om bransjen er i rute frem mot fristen ved årsskifte, sier seniorrådgiver Line Langnes i Medietilsynet.

Med 22 riksdekkende kanaler mot fem på FM-båndet oppfylles også kravet om en innholdsmessig og teknologisk merverdi for lytterne, og kravet om radiomottak i bil ser også ut til å være i boks.

– Vi ser generell fremgang for alle fem kravene

Medietilsynet har gjort en undersøkelse blant autoriserte verksteder over hele landet. Beregnede dekningstall viser at alle fylkene og 80 prosent av alle kommuner har verksteder med tilbud for montering av enkle adapterløsninger. Omkring 65 prosent av landets kommuner tilbyr ettermontering av mer avanserte integrerte løsninger.

– Det eneste kravet som ikke er helt på plass, er andelen daglige digitale lyttere. Her ligger vi nå på 47 prosent, og kravet er 50 prosent. Dersom utviklingen i radiolytting utvikler seg i årets siste fem måneder på samme måte som i fjor, så når vi dette før året er omme. Men vi må bare vente og se, sier leder i Digitalradio Norge, Ole Jørgen Torvmark til fagbladet Elektronikkbransjen.

– Kulturdepartementet ønsker å gi bransjen tid til å iverksette tiltak for å innfri kravene før fristen 1. januar 2015. Dette er årsaken til at den femte statusrapporten fra Medietilsynet blir lagt frem allerede nå, og ikke etter årsskiftet, sier Langnes.

Kulturdepartementet tar sikte på at det tas en endelig beslutning om slukkevilkårene er oppfylt våren 2015.

Powered by Labrador CMS