JOBBER BREDT

Martin Walde er selger i Musik-Magazinet og både jobbmessig og med interessene sine har han stor bredde.

– Jeg arbeider primært med alle gitarmerker vi selger i tillegg til keyboard og andre strengeinstrumenter. Jeg har også ansvaret for å reparere gitarer, sier Walde.

Musik-Magazinet har mange gitarmerker i huset, det gir bredde i arbeidet. Walde begynte som ekstrahjelp i butikken i 1995. Etter å ha vært ute av firmaet en tid kom han tilbake som fast ansatt i 2000. Det blir ti år med musikkinstrumenter. Men jobben består også av mer:

– Vi må også selge Hi-Fi-produkter og hjemmekinoanlegg. I tillegg til en masse tilbehør, som er viktig for oss, sier han.

I likhet med flere andre av de ansatte er Walde utøvende gitarist og forteller at han spiller i band.

– Hva er favorittmusikken din?

– Det er mye. Også her går jeg bredt ut, alt fra beinhard rock til roligere viser.

MUSIK-MAGAZINET

Firmaet ble grunnlagt i 1910 av Victor Riim og med navnet Musikinstrument-Magazinet. Lokalene var på Bryggen i Bergen, og firmaet omsatte musikkinstrumenter. Noen år senere flyttet forretningen til Strandgaten. I 1916 begynte Thorleif Roll, bestefar til nåværende eier, i forretningen. Han overtok ledelsen av firmaet i 1942, da Riim døde. Torleifs sønn Terje, begynte i firmaet i 1953 og overtok som disponent etter sin far i 1970. I 1953 flyttet forretningen, som da hadde fått dagens navn, til Neptungården i Walkendorfsgate. Her kom forretningen til å bli i 44 år. I 1998 flyttet forretningen inn i de nåværende lokalene i den gamle Logen.

I 1998 overlot Terje Roll ledelsen av firmaet til sønnen Thorbjørn. I dag har firmaet syv ansatte. Petter Berentzen er butikksjef og har 40 års ansettelse i firmaet. Vareutvalget i dag er i hovedsak musikkinstrumenter og elektronikkprodukter, det siste med hovedvekt på tung Hi-Fi. Når det gjelder musikkinstrumenter begynte firmaet med gitarer og fioliner. Dette er senere utvidet med elektroniske keyboard. I mange år hadde Musik-Magazinet også en platebar, men den er nå nedlagt. Årets omsetning er budsjettert til 22 millioner kroner. Firmaet eies i dag i hovedsak av Thorbjørn Roll.