Nkom-direktør Elisabeth Aarsæther kunne vise til en vekst for norsk ekomsektor i 2017. Foto: Marte Ottemo

KRAFTIG FIBERVEKST

Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet la fram ekom-tallene for 2017, og fiber tar en stadig større del av kaken.

Publisert

Ved utgangen av 2017 var antallet husstander og bedrifter som abonnerer på fiberbredbånd steget til over 900.000.

– Det er en økning på mer enn 129.000 abonnement fra 2016, og den høyeste årsveksten noensinne, sier Elisabeth Aarsæther, direktør i Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (Nkom) på en pressekonferanse.

Nkoms helårsrapport baserer seg på innrapporterte tall fra selskapene som tilbyr mobiltelefoni, bredbånd og andre elektroniske kommunikasjonstjenester i Norge.

Hele sektoren øker

Samlet omsetning for elektroniske kommunikasjonstjenester i 2017 var på 34,4 milliarder kroner, en økning på om lag 173 millioner sammenlignet med 2016. Dette inkluderer telefoni, mobiltjenester, bredbånd, datakommunikasjonstjenester og overføringskapasitet.

Mobiltjenester utgjør fortsatt den største delen av omsetningen i det norske markedet. I 2017 var omsetningen bortimot 20,4 milliarder kroner, og dette er over 59 prosent av samlet omsetning. Fast bredbånd stod for nesten 28 prosent, og utgjorde nærmere 9,5 milliarder kroner i 2017. Ikke overraskende faller tallene for fasttelefoni, og utgjør nå bare seks prosent av samlet omsetning, inkludert bredbåndstelefoni.

Roger Markussen, seniorrådgiver i Nkom, peker på at fasttelefonien fortsetter å falle også i 2017. Foto: Marte Ottemo.

Fortsetter investeringene

De kommersielle aktørene i det norske markedet fortsetter å investere mye i nett og tjenester. I 2017 var investeringene på over 9,7 milliarder kroner. Det er 522 millioner mindre enn i 2016, og nedgangen kan blant annet relateres til utflating og færre investeringer i 4G i mobilnettene, som over flere år har vært svært høye.

Til gjengjeld oppgir tilbyderne at de har investert nærmere 4,6 milliarder kroner i fibernett i 2017, 589 millioner kroner mer enn i 2016.

Ved inngangen til 2018 var det bortimot 2,16 millioner abonnement på fast bredbånd i Norge, når vi legger sammen privat- og bedriftsabonnement. Dette er nesten 50.000 flere abonnement enn ved forrige årsskifte.

Bryter man tallene ned på teknologi, ser vi at antall abonnement på xDSL faller med 67.000, en større nedgang enn tidligere år. Det er også 13.000 færre kabel-TV-abonnement i 2017.

Fiberabonnementene øker derimot med 124.000 nye abonnenter, og utgjør nå 43 prosent av markedet for fast bredbånd. I 2016 stod fiber for 38 prosent av markedet.

– Det viser blant annet at regjeringens støtte til fiberutbygging også i grisgrendte strøk har virket, sier Aarsæther.

Totalt antall abonnement for mobiltelefoni og mobilt bredbånd var bortimot 6,13 millioner ved utgangen av 2017. Antall privatabonnement er stabilt og vokser ikke mye fra år til år, men mobilselskapene rapporterer om fortsatt betydelig overgang fra kontantkort til fakturerte abonnement, og kontantkort utgjør nå bare 15 prosent av abonnementsmassen.

Antall abonnement for mobilt bredbånd gikk ned med nærmere 47.000 fra utgangen av 2016 til utgangen av 2017, og er nå på bortimot 402.000.

Det er fortsatt stor økning i datatrafikken, både for mobiltelefoni og mobilt bredbånd. Datatrafikken i 2017 var på bortimot 236 petabyte, opp nesten 50 prosent fra 2016.  

Det er en økning på mer enn 129.000 abonnement fra 2016, og den høyeste årsveksten noensinne

TV-abonnementene faller

Ved utgangen av 2017 var det om lag 2,22 millioner TV-abonnement. Det er en reduksjon på 11.500 abonnement sammenlignet med samme tidspunkt i 2016, og gjelder både kabel-TV, satellitt og bakkenett. TV-abonnement over fiber, ofte som del av en pakke med flere tjenester, økte med over 82.000 fra utgangen av 2016 til utgangen av 2017, til mer enn 651.000 abonnement. Det utgjør nå 29 prosent av totalt antall TV-abonnement.

Fallet til tross, omsetningen for overføring av TV-tjenester var i 2017 på over 9,3 milliarder kroner, en økning fra 2016 på mer enn 500 millioner kroner.

Telenor er fortsatt den største tilbyderen av flere tjenester i det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester, selv om selskapets markedsandel reduseres noe både i mobil- og bredbåndsmarkedet. Telenors markedsandel for abonnement for mobiltelefoni og mobilt bredbånd samlet gikk ned fra 49,6 prosent i 2016 til 48,7 prosent ved utgangen av 2017.

Også Telias markedsandel gikk ned fra 35,1 til 33,7 prosent i samme periode. Ice økte markedsandelen fra 5,5 prosent av samtlige abonnement ved utgangen av 2016, til 7,7 prosent på samme tidspunkt i 2017. Også andre, mindre tilbydere hadde vekst i mobilmarkedet, og av disse fikk Fjordkraft og Komplett flest nye kunder.

Powered by Labrador CMS