STØRST PÅ PC-PRODUKSJON

I fjor solgte Komplett Group rundt 300.000 datamaskiner. 30.000 av dem ble satt sammen i eget hus.

Publisert Sist oppdatert

– Det betyr at vi er størst i Norge på å sette sammen datamaskiner, sier produksjonssjef Ole Soleng hos Komplett Group.

Kompletts produksjonsanlegg for datamaskiner ligger sammen med selskapets hovedkontor utenfor Sandefjord. Tidligere ble det laget både stasjonære og bærbare datamaskiner her, nå består produksjonen utelukkende av stasjonære.

– Alt vi lager her er skreddersøm, det vi si at hver datamaskin er tilpasset den unike ordre vi får fra hver kunde. Bare unntaksvis lager vi to datamaskiner som er helt like, sier Soleng.

Alt vi lager her er skreddersøm, det vi si at hver datamaskin er tilpasset den unike ordre vi får fra hver kunde

Robotlager

Kjernen i produksjonsanlegget er et robotstyrt lager. Her finnes omlag 33.000 deler. Radiostyrte vogner løper på skinner øverst i anlegget. Fra toppen dukker så vognenes kasser ned i hentelageret på 16 etasjer. Innholdet i hver kasse er det som senere skal settes sammen til en datamaskin. Når innholdet i en kasse er ferdigsamlet, blir den sendt ut av lageret til et kontrollpunkt. Her blir det sjekket at alt som er bestilt er med, og innholdet blir også registrert via strekkoder til Kompletts datasystem. Registreringen er igjen utgangspunktet for kontroll når datamaskinen er ferdig sammensatt og senere ved eventuell reklamasjon.

– Vi bygger datamaskiner for Norge, Sverige og Danmark ved dette anlegget. Normal leveringstid er tre dager etter at maskinen er bestilt på nett. I tillegg kommer forsendelsestiden, denne avhenger av om ordren skal hentes på Kompletts utleveringssteder eller sendes på tradisjonell måte som for eksempel post.

Raskt og enkelt

Basert på lang og bred erfaring med PC-produksjon har Komplett utviklet et eget system både for sammensetning, installering av programvare og testing.

– Vi er stolte av å ha et enkelt og effektivt system som gjør at vi ikke minst kan foreta raske omskiftninger i produksjonen. Det betyr at vi kan tilpasse oss alle endringer som stadig skifting av nye modelltyper medfører. Her er det ikke mye hokuspokus, sier Soleng og viser oss rundt i anlegget.

Det samme gjelder personell for montasje. Soleng forteller at det er plass til maksimalt 14 montører, men produksjonsbehovet varierer stort med årstidene, så gjennomsnittsantallet ligger på omtrent syv. Dette er også antall fast ansatte i produksjonen. Trengs det flere, blir de leid inn for en viss tidsperiode.

Skolestart

– Den mest hektiske perioden går fra skolestart på høsten og ut januarmåned. Da har vi behov for full kapasitet med de 14 arbeidsplassene. All produksjonsopplæring gjør vi selv, sier han.

Som nevnt over lager Komplett nå bare stasjonære maskiner. Tidligere lagde de også bærbare, men Soleng sier de sluttet med dette på grunn av vanskelighetene med å skaffe reservedeler. Han ser imidlertid ikke bort fra at Komplett kan ta opp igjen denne produksjonen.

– Blir ikke dette feil når vi på statistikkene ser at andelene på bærbart øker og stasjonært går ned?

– Hos oss ser vi faktisk det motsatte. Vi har stadig hatt økning i produksjonen av stasjonære maskiner og nådde i fjor opp til 30.000 stykker.

16 samtidig

En viktig årsak til at Komplett har stor effektivitet av produksjonen av datamaskiner er at 16 maskiner blir installert samtidig. De ferdig monterte maskinene står på rekke og rad og Soleng og hans folk har utviklet mulighetene for at så mange kan bli ferdiggjort på én gang. Installasjonen foregår på cirka 20 minutter. Da er både Windows operativsystem, Office-pakka og antivirus med. Samtidig med innstalleringen foregår testing både under og etter prosessen. Det blir også laget en rapport for hver PC som både går til Kompletts eget dataanlegg og et sett som følger med til kunden. Komplett samarbeider med videregående skoler i området og får ofte elever på utplassering, noe Soleng sier er meget populært. Sort er gjennomgangsfarge for nesten alle kabinettene. Bare unntaksvis ser vi hvitt eller glade farger.

Ingen begrensninger

Produktsjef Pål Fredrik Berg konstruerer nye PC-modeller hos Komplett. Han ser på det som en drømmejobb. Det er mye som må tas hensyn til når nye PC-modeller skal settes sammen, men viktig for Berg er at han kan kombinere kreative evner med det som er hans store hobby; data.

– Først og fremst har vi jo tanker om hvilke prisnivåer disse maskinene skal ligge på når vi tilbyr dem på nett. Utgangspunktet er modellene vi har og hva vi ønsker å utvikle dem med i takt med nye komponenter, ny programvare og hva brukerne ønsker av for eksempel datakraft, sier Berg.

Målet er å tilby mest mulig utbytte til gunstigst mulig pris i forhold til konkurrerende leverandører. Berg og hans medhjelpere har i prinsippet ingen begrensninger på valg av innhold i de nye maskinene. De har et stort delsortiment å ta av i og med at lageret er så omfattende. De kan med andre ord velge og vrake i ulike hovedkort, skjermkort og minne som er testet.

– For meg som er unikt interessert i å bygge datamaskiner, er jo dette nesten en drømmejobb.

Oppdatert

En stor del av Bergs jobb er å holde seg oppdatert på alt det nye og ikke minst hva brukerne ønsker. Det blir å følge med på utenlandske nettsteder og prøve å finne trender på hva som skjer fremover.

– I tillegg følger jeg jo med på både norske og utenlandske fora og ser hva nerdene er opptatt av. Jeg er litt nerd selv også.

Kapasitetsbehovet økes hele tiden, både når det gjelder minne og lagringskapasitet. Når det kommer nye hovedkort og prosessorer må Berg og folkene hans teste dette raskt. Ting skjer med stor hastighet i dataverdenen, og det er kort tid mellom generasjonene av datamaskiner. Maskinene vi tilbyr kundene må være oppdaterte og konkurransedyktige. HP og Acer er de største konkurrentene til Komplett i Norge og Bergs mål er å være først med å tilby det siste.

Brune bananer

I denne bransje blir bananene fort brune. Det gjelder å utnytte delene Komplett har på lager raskest mulig og sitte inne med færrest mulig deler når det kommer teknologiskifter. Komplett sitter ikke inne med reservedelslager. Hvis datamaskinene kommer inn på garantireparasjon, er det ikke sikkert kunden får tilbake maskinen med de samme delene. Man sørger imidlertid alltid for at maskinen er like god eller bedre som da kundene leverte den inn til reparasjon. Til historien hører også at Komplett gir tre års garanti på alle egenprodusere datamaskiner de selger.

Ikke oversikt

Ledelsen ved Kompletts dataavdeling har ikke nøyaktig oversikt over hvor mange datamaskiner som totalt lages i Norge, verken av andre firmaer eller som settes sammen av datainteresserte hjemme på kjøkkenbenken. Til det siste hører at det er for vanskelig å vite hvor mange komponenter som blir omsatt av ulikt slag fordi det er så mange distribusjonsveier.

– Det eneste vi er sikre på er at vi er størst som produsent her i landet, sier Soleng.

Han legger vekt på at Kompletts garanti på 36 måneder gir dem stor styrke, ikke minst i forhold til de som setter sammen maskinen selv hjemme. Virusproblematikken er selvfølgelig viktig for et firma som mottar datamaskiner til reparasjon, uansett hvor lite antallet er.

– Vi kontrollerer alle maskiner mot virus. Har vi den minste mistanke blir alle data på maskinen slettet og diskene reformatert. I tillegg opererer vi i et helt lukket internt datanettverk uten forbindelse til utenforstående nett. Det skal sikre oss både i produksjonen og ved reparasjoner, sier Soleng.

Les også:

Må reposisjonere i Sverige

Komplett med eget høyttalermerke

Powered by Labrador CMS