Fra Kompletts robotlager. Foto: Komplett

KOMPLETT OMSATTE
FOR 14,6 MILLIARDER

Fra Kompletts robotlager. Foto: Komplett

Komplett ASA omsatte i 2022 for 14,6 milliarder kroner, inkludert 4,8 milliarder fra NetOnNet. Dette tilsvarer en vekst på 32,4 prosent fra 2021.

Publisert Sist oppdatert

Justert driftsresultat for året kom på 87 millioner kroner, mot 388 millioner kroner i 2021.

Fjerde kvartal 2022 var omsetningen 4,6 milliarder kroner, opp fra 3,3 milliarder samme periode i 2021. NetOnNet, som selskapet kjøpte i februar 2022, bidro fjerde kvartal med inntekter på 1,8 milliarder kroner. Justert driftsresultat ble fjerde kvartal 70 millioner, en nedgang fra 118 millioner kroner samme periode 2021.

Ifølge pressemeldingen fortsatte Kompletts topplinje i fjerde kvartal å bli påvirket av redusert forbrukersentiment.

Vi forventer moderat etterspørsel blant forbrukerne også i 2023

– Samtidig har konsernet hatt god fremgang i arbeidet med å sikre et sunt varelager, forbedre arbeidskapitalen, og redusere driftskostnadene, heter det.

Det forventes at topplinjen vil påvirkes av et utfordrende marked også i 2023, samtidig som det forventes en positiv trend for bruttomarginen.

Økt netthandel

– Konsernets varelager nådde i løpet av kvartalet et balansert nivå, som bidro til en forbedring i bruttomarginen på ett prosentpoeng sammenlignet med forrige kvartal. Konsernets gode kostnadskontroll og sunne varelager forventes å bidra til ytterligere marginforbedringer fremover. Lønnsomheten vil også bli positivt påvirket av synergirealisering og andre tiltak for å redusere driftskostnadene, heter det i pressemeldingen.

Lars Olav Olaussen gikk 10. februar av som administrerende direktør i Komplett ASA. Foto: Komplett
Lars Olav Olaussen gikk 10. februar av som administrerende direktør i Komplett ASA. Foto: Komplett

I løpet av året reduserte Komplett varebeholdningen tilsvarende 600 millioner kroner. Kontantstrømmen fra driften var på 1,1 milliarder kroner, drevet av vesentlige forbedringer i arbeidskapitalen.

– Vi forventer god utvikling i bruttomarginen fremover, støttet av god kostnadskontroll og en balansert lagerbeholdning. Vi forventer moderat etterspørsel blant forbrukerne også i 2023, men over tid tenker vi at netthandel vil vokse, uttaler administrerende direktør Lars Olav Olaussen i pressemeldingen som gikk ut 9. februar, samme dag som selskapet offentliggjorde at Jaan Ivar Semlitsch tar over hans posisjon i Komplett ASA.

Leverandørbetingelser

I fjerde kvartal 2022 gjennomførte Komplett en rettet emisjon av nye aksjer, verdt 1 milliard kroner. Selskapet har ifølge pressemeldingen også fortsatt arbeidet med å realisere kostnadssynergier etter oppkjøpet av NetOnNet.

– Synergiene kommer først og fremst fra bedre leverandørbetingelser. I 2023 venter konsernet kostnadssynergier på 100 millioner kroner, og innen 24 måneder etter oppkjøpet forventer konsernet årlige kostnadssynergier på minst 200 millioner kroner. Det er også igangsatt flere initiativ i NetOnNet som skal redusere driftskostnadene med ca. 70-90 millioner svenske kroner på bruttonivå fra 2023, heter det i pressemeldingen.

Lars Olav Olaussen uttaler at han er sikker på at Kompletts forretningsmodell med netthandel delvis vil oppveie de negative kostnadseffektene av markedsinflasjon.

– Når lagernivåer og markedspriser normaliseres i bransjen, forventer vi at bruttomarginen vår får en positiv utvikling, sier Olaussen.

Powered by Labrador CMS